נועם מנסובסקי

נועם מנסובסקי

מדריך

Biography:

בשנת 2012 יסדתי את “טאי צ’י בגליל תנועה למודעות

טאי צ’י צ’ואן היא אומנות לחימה השייכת לאסכולת אומנויות הלחימה הפנימיות, הנוקטת בגישה הוליסטית כדי לפתח את חוזקות הנפש דרך תנועת הגוף.
הציר המרכזי, הגופני והנפשי, משמש כנקודת המקור לכוח ולתנועה.
אומנות הלחימה הינה עתיקה, ועם זאת מונגשת צעירה ובריאה.
דרך עבודה פנימית, הקבוצה תחקור את התנועה הטבעית, תחווה שחרור וכניסה אל השקט מתוך השיגרה של לחצי היום יום.
הטכניקות כוללות איזון גוף ונפש:
• תבנית התנועה Old Yang Style, ותבניות נוספות
• יישום העקרונות בטכניקות לחימה
• צ’יקונג – טכניקות מדיטציה בתנועה
• עבודה דרך הציר המרכזי
התרגול נעשה ביחידים ובזוגות, ומושם דגש על מנעד עצימויות ומהירויות התנועה השונות.
המשתתפים במפגשים לאורך הזמן רוכשים יכולות קשב ועוצמה פנימיים וחיצוניים, תנועה משופרת, והתמודדות יעילה יותר עם אתגרי החיים