Tai chi chuan , Old Yang style

סגנון Yang מיסד סגנון היאנג היה יאנג לו צ’אן. יאנג לו צ’אן בצעירותו למד אומנות לחימה בשם “הונג צ’ואן”שזו אומנות לחימה קשה שמקורה במנזר השאולין. באחד הימים ראה איך חנווני נאבק בשני צעירים שבאו לשדוד את חנותו. יאנג התפעל מיכולת הלחימה של אתו חנווני וביקש ממנו ללמדו. החנווני היה ממשפחת צ’ן ונתן לו מכתב המלצה בכדי שיתקבל בכפר צ’ן במחוז הנאן. באותו שלב האמנות התגלגלה בשפחת צ’ן כ14 דורות ונשמרה בקנאות. יאנג לו צ’אן התקבל כמשרתו של צ’ן צ’אנג שין אשר לימד את יאנג חלק מאומנות המשפחה. יאנג אשר לא הסתפק בכך היה מתגנב למקום האמונים של בני המשפחה ולומד ממקום מחבואו את רזי האומנות. יום אחד ראה אותו צ’ן צאנג שין מתקן את אחד מתלמידיו הבכירים הוא התפלא על כך והחליט לבדוק את מיומנותו של יאנג מול תלמידיו ויאנג גבר על כולם. אז החליט צ’ן צ’אנג שין ללמד אתו את כל האמנות. בזמן לימודיו בכפר צ’ן נפגש יאנג עם מורה בשם זיאנג אשר העביר לו את הידע על “הדים מק”. מתוך כל הלימודים האלו יצר יאנג לו צ’אן את אומנותו שכונתה “הואה צ’ואן” ופירושו אגרוף מנטרל. יאנג היה לוחם מהמעלה הראשונה והביס כל לוחם שהתמודד מולו דבר שהקנה לו פרסום רב והביא אותו לחצר הקיסר בכדי ללמד את שומרי הראש. בזמן שהותו בחצר הקיסר נאלץ לא פעם להתמודד מול לוחמים אחרים, באחת ההתמודדויות נכח גם המלומד הונג טונג אשר התרשם כל כך מהתנועות ויכולת הלחימה שאמר כי תנועתו של יאנג היא כמעגל הטאי צ’י (זהו מעגל הין והיאנג) מכאן נוצר השם טאי צ’י צ’ואן

סגנונו של יאנג לו צ’אן מכונה היום “סגנון היאנג הישן” סגנון זה מאופיין באנרגיה מתפרצת “פה ג’ינג” ובעיטה בקפיצה סגנון זה תורגל גם ע”י יאנג באן הו ו יאנג ג’יאו הו .עד היוםמתורגל סגנון זה אבל אינו נפוץ כמו סגנונו של יאנג צ’נג פו. בשנת 1925 הוזמן יאנג צ’נג פו ללמד בשנחאי. עד אותה תקופה לימדו את האומנות רק בכיתות סגורות ,יאנג צ’נג פו היה הראשון שפתח את הקבוצות לקהל הרחב. בכדי לאפשר לכולם ללמוד את האומנות הוא הסיר את התנועות שהכילו אנרגיה מתפרצת וכן גם את הבעיטה בקפיצה אבל לקבוצות מתקדמות הוא לימד סדרה נוספת שנקראה האגרוף הארוך של סגנון היאנג, סדרה זו היתה דינמית יותר והכילה טכניקות קרב מתקדמות. באף אחת מצורות האמון לא הזכיר יאנג צ’נג פו את הטאי צ’י כאומנות ריפוי או כמדיטציה בתנועה, נהפוך הוא בכל כתביו הוא מזכיר את הטאי צ’י כאומנות לחימה והריפוי והעבודה הפנימית מגיעים רק מתוך התרגול של האומנות בצורה מלאה. אופיו הנוח ושיטת הלימוד משכה אליו תלמידים רבים והפכה את סגנונו לסגנון הנפוץ ביותר בעולם. באתו זמן שבו לימד יאנג צ’נג פו בשנחאי לימד גם אחיו יאנג שאו הו אשר המשיך את סגנונו של יאנג לו צ’אן והיה ידוע כלוחם מהמעלה הראשונה. יאנג שאו הו היה מורה נוקשה וקפדן דבר שהרחיק מעליו הרבה תלמידים וכתוצאה מכך מעט המשיכו את צורת הלימוד שלו.

אותו למד זמיר קמחי מארל מונטגיו  Old Yang styleבבית הספר “חמישה יסודות” לומדים

בחמישה יסודות הלימוד הוא שיטתי ומוביל להבנה מעמיקה של התנועה ושל האומנות