ISAI  היא גישה מדעית מודרנית הוליסטית לתנועה ולאומנויות לחימה הדומה מאוד באופיה לאומנות הטאי צ’י ובדרכה המיוחדת מובילה להבנה מעמיקה של התנועה

בשנת 1999 נפגשתי לראשונה עם שיטת ISAI שפיתח מוניה גורליק באותו שלב השיטה היתה רק בחיתוליה אבל בכל זאת נשבתי בקסמי התנועה שבאופייה הזכירה מאוד את הטאי צ’י אבל הייתה זורמת ורכה יותר ממה שלמדתי עד אותו שלב. עם השנים התפתחה שיטתISAI  לכדי גישה שלמה לתנועה טבעית שיכולה להשתלב בכל אומנות תנועה או לחימה. הכן כך קרה לתוך ההבנות שלמדתי ממוריי הטאי צ’י חלחלה התנועה של ISAI אל אימונים והיום מהווה את עיקר תרגולי היסוד הבונים תנועה זורמת ורכה